Atelier Hofbogen

Atelier Hofbogen wordt een plek binnen de Hofbogen waar Dudok met de Gemeente Rotterdam en andere betrokken partijen zoals wijkraden en het Hoogheemraadschap nadenken over de Hofbogen, de wisselwerking met de openbare ruimte in de aangrenzende straten en het dakpark. Atelier Hofbogen opent haar deuren op een strategische plek in een van de bogen in de Agniesebuurt. Een werkruimte waar bewoners, huurders en andere betrokken partijen binnen kunnen lopen met vragen en hun ideeën kunnen delen over de Hofbogen. Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van wanneer het Atelier geopend wordt en welke partij op welk moment aanwezig is in het Atelier.

De Hofbogen leeft enorm in de buurt. Al tien jaar lang maken betrokken ontwerpers, actieve bewoners, groenexperts en andere betrokkenen plannen voor de Hofbogen en dromen ze van een groene, ecologische oase in de stenige stadswijken. Deze kracht en energie wordt opgepakt en benut voor de verdere ontwikkeling. In het Atelier Hofbogen worden bijeenkomsten georganiseerd om alle betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van de bogen en het dak.

Alvast zien wat de visie van Dudok is waar we de komende jaren aan gaan werken? Download hier de Visie Hofbogen Dudok Groep