17 mei 2021

Buurtsessies Hofbogenpark

Het dak van voormalig spoorviaduct de Hofbogen is met een lengte van twee kilometer het langste dak van Nederland. Op dit dak komt een groen stadspark. Ook de straten langs de Hofbogen gaan we vergroenen.

Het Hofbogenpark nodigt buurtbewoners en bezoekers uit om elkaar te ontmoeten en actief te bewegen in een groene omgeving. Dit is erg welkom in dit deel van de stad, waar nu nog weinig groen is. Door te vergroenen kunnen er ook meer diersoorten leven en het zorgt voor welkome verkoeling tijdens warme dagen. Daarnaast is de ambitie dat een slim, circulair watersysteem gaat bijdragen aan de aanpassing van de stad aan het veranderende klimaat.

In iedere wijk komen er opgangen naar het dakpark. Samen met een beter gebruik van de bedrijfsruimten vormen de Hofbogen hierdoor straks een verbindende schakel in de wijk en niet langer een barrière. Een toekomstige brug over rijksweg A20 verbindt Rotterdam Noord en het Sint Franciscus Gasthuis en Schiebroek met elkaar.

Vorig jaar stond in het teken van het schetsontwerp van het Hofbogenpark. Dit jaar worden de ideeën verder uitgewerkt tot een zogenoemd voorlopig ontwerp. Samen met bewoners en ondernemers. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en aan te geven wat u belangrijk vindt.

Op de volgende data spreken de gemeente en Dudok Groep tussen 19:30 – 21:00 uur graag met u over het deel van het Hofbogenpark.

Buurtsessie 1 – 25 mei – Noorderkanaal t/m Bergselaan
Buurtsessie 2 – 1 juni – Bergselaan t/m Bergweg
Buurtsessie 3 – 3 juni – Bergweg t/m heer Bokelweg
Buurtsessie 4 – 8 juni – Station Hofplein

In het bijzonder willen wij met u in gesprek over (de locatie van) de beoogde opgangen en over de plekken die in de eerste plaats voor de buurt zijn bedoeld. Wij zijn benieuwd wat u op deze buurtperrons zou willen doen en of u interesse heeft om bij te dragen aan het beheer of de organisatie van activiteiten.
U kunt zich voor de digitale bijeenkomst aanmelden via de website van de gemeente: www.rotterdam.nl/hofbogenpark. Na aanmelding ontvangt u een email met meer informatie over de bijeenkomst en de MS Teams link om deel te kunnen nemen.