17 maart 2021

Onderzoeken voor het Hofbogenpark

Op 9 november is de volgende stap gezet richting de realisatie van het Hofbogen Park. Er is gestart met grootschalig grond-, funderings- en constructief onderzoek van het 2 km lange object. Diverse gespecialiseerde bedrijven zijn onder leiding van de firma Nebest diverse inspectie gaan uitvoeren. Er zullen o.a. visuele inspectie, betonboringen en bodemonderzoek worden uitgevoerd waarmee de belastbaarheid / draagkracht van het object in kaart wordt gebracht, maar ook wordt onderzocht welke mogelijkheden het beste toegepast kunnen worden om het dak waterdicht te maken en ook de komende decennia waterdicht te houden. Het fysieke onderzoek is op dit moment afgerond en in maart wordt het rapport uitgebracht welke als grondlegger zal fungeren voor het aanleggen van het park.

Begin december is het schetsontwerp van het Hofbogen Park gepresenteerd door de gemeente. Vele positieve reacties zijn op het ontwerp ontvangen. Vanaf april gaan de Urbanisten, de gemeente Rotterdam en Dudok verder met het voorlopig ontwerp, waarbij ook de opgangen meer aandacht gaan krijgen.

Deel op socials:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp